Turizm stratejisindeki değişiklik ekonomiye katkıyı artıracaktır

Türkiye ekonomisinde her zaman önemli bir yer tutmuştur turizm. 1980 yılından bugüne gelişmeler incelendiğinde özellikle turizmin ülke ekonomisi üzerine büyük katkıları olduğu görülmektedir. Turizm sektörü sağladığı katkılar ile ekonomi üzerinde her zaman ciddi etkiye sahip olmuştur. Ekonomiye doğrudan sağlanan katkının yanı sıra, diğer yandan dolaylı olarak ta etki yarattığı aşikardır. Konaklama, eğlence ve ulaşım sektörleri …
Continue reading Turizm stratejisindeki değişiklik ekonomiye katkıyı artıracaktır